اطلاعیه های مهم

ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور بناب

download

 طـبق اطلاعیه سازمان سنجش و دانشگاه پیام نور زمــــــــــــان ثبـــــــــــــــت نـــــــام بدون کـــــنکور  از  تــــــــــــاریخ ۹۳/۸/۲۲  به تاریخ ۹۳/۹/۳۰تمدید شد.   ادامه مطلب »

تغیـــــــــــــــــــــــــیر کلاس

به اطــــلاع دانشجویان گرامی میرساند که تغییراتی در برنامه کلاسی به شرح ذیل  به وجود امده است . *بــــرنــامه کلاسی  حســـابداری پیشــرفته (۱ )از روز دوشنبه ساعت ۱۴:۴۵ به روز پنج شنبه  ساعت ۸الی ۹:۲۰ به تدریس استاد بارانی ا نتقا ل یافت. * بــــرنامه کلاسی حســـابداری پیــشرفته(۲) از روز دوشنبه ساعت ۱۶ به روز پنج شنبه ساعت  9:30الی ۱۰:۴۰به ... ادامه مطلب »

ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه واحد بناب مرند

Untitled

دانشگاه پیام نور واحد بناب مرند در رشته های حسابداری- مهندسی صنایع- مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی  از تاریخ ۹۳/۸/۱۰ تا ۹۳/۸/۱۷  از طریق سازمان سنجش نسبت به ثبت نام دانشجو اقدام می نماید. ضمنا" ثبت نام  افرادی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی بوده و تا تاریخ  93/11/30بتوانند مدرک پیش دانشگاهی را ارائه نمایند بلا مانع می باشد. کلیه رشته ... ادامه مطلب »

آغـاز کلاسـهای تربیـت بـدنی خواهران و برادران

محرم

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که درس تربیت بدنی و ورزش ۱ را انتخاب نموده اند میرساند ::که کلاسهای تربیت بدنی خانمها روزهای یکشنبه توسط خانم آسایش و کلاسهای تربیت بدنی  و ورزش ۱برادران روزهایسه شنبه توسط آقای کارکن و کلاسهای ورزش (۱) توسط خانم عاقلی روزهای پنج شنبه شروع شده است جهت اطلاعات بیشتر بر نامه دروس ... ادامه مطلب »

اطلاعیه شــروع کلاسهای دروس عمومی معارف از تاریخ ۲۸ مهرماه

ادامه مطلب »

کلاســــــــــهای واحــد بناب مرند شروع شد.

ادامه مطلب »

بـــرنامه کلاســی رشته مهندسی صنایع تجمیع

نـــام درس اســتاد ســاعت روز تـاریخ کلاس ریاضی عمومی ۱           فیزیک پایه ۱           آزمایشگاه فیزیک پایه ۱           مدیریت مهندسی           نقشه کشی عمومی           ریاضی عمومی ۲           فیزیک۲         ... ادامه مطلب »

بـــرنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی

بـــرنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی درس استاد ساعت روز تاریخ کلاس اقتصاد خرد خانم راعی ۱۱-۹:۳۰ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۱ زبان خارجه خانم حلمی ۱۱-۱۲:۳۰ سه شنبه ۱۱/۹/۹۳تا۸/۷/۹۳ ۱ مبانی و اصول سازمان ومدیریت خانم پور سعید ۹:۳۰-۸ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۲ ریاضیات پایه ومقدمات آمار۱ خانم ابراهیمی ۱۱-۹:۳۰ سه شنبه ۲۵/۹/۹۳تا۱۵/۷/۹۳ ۲ اقتصاد کلان خانم راعی خود ... ادامه مطلب »

برنــــــامه مهندســی صنایع سنتــی

نـــام درس استــاد ساعت روز تــاریخ کلاس ریاضی عمومی ۱           فیزیک ۱           آزمایشگاه فیزیک ۱           اقتصاد عمومی۱           کارگاه ماشین افزار۱           ریاضی عمومی ۲ خـانم کیوان ۱۲:۳۰-۱۱ چهارشنبه   ۲             ... ادامه مطلب »

بـــرنــامه کلاســی رشته مـدیریت دولتی

بـــرنــامه کلاســی رشته مـدیریت دولتی درس استاد ساعت روز تاریخ کلاس اقتصاد خرد خانم راعی ۱۱-۹:۳۰ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۱ زبان خارجه خانم حلمی ۱۱-۱۲:۳۰ سه شنبه ۱۱/۹/۹۳تا۸/۷/۹۳ ۱ مبانی و اصول سازمان ومدیریت خانم پور سعید ۹:۳۰-۸ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۲ ریاضیات پایه ومقدمات آمار۱ خانم ابراهیمی ۱۱-۹:۳۰ سه شنبه ۲۵/۹/۹۳تا۱۵/۷/۹۳ ۲ اقتصاد کلان خانم راعی خــــود ... ادامه مطلب »