اطلاعیه های مهم

اطلاعیه شــروع کلاسهای دروس عمومی معارف از تاریخ ۲۸ مهرماه

ادامه مطلب »

ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه واحد بناب مرند (دی ماه)

Untitled

دانشگاه پیام نور واحد بناب مرند در رشته های حسابداری- مهندسی صنایع- مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی نسبت به ثبت نام دانشجو اقدام می نماید. کلیه رشته های بدون کنکور بوده و علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و  ثبت نام حضوری به دانشگاه  مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن ۴۲۲۱۳۲۹۱ تماس حاصل نمایند.         ادامه مطلب »

کلاســــــــــهای واحــد بناب مرند شروع شد.

ادامه مطلب »

بـــرنامه کلاســی رشته مهندسی صنایع تجمیع

نـــام درس اســتاد ســاعت روز تـاریخ کلاس ریاضی عمومی ۱           فیزیک پایه ۱           آزمایشگاه فیزیک پایه ۱           مدیریت مهندسی           نقشه کشی عمومی           ریاضی عمومی ۲           فیزیک۲         ... ادامه مطلب »

بـــرنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی

بـــرنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی درس استاد ساعت روز تاریخ کلاس اقتصاد خرد خانم راعی ۱۱-۹:۳۰ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۱ زبان خارجه خانم حلمی ۱۱-۱۲:۳۰ سه شنبه ۱۱/۹/۹۳تا۸/۷/۹۳ ۱ مبانی و اصول سازمان ومدیریت خانم پور سعید ۹:۳۰-۸ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۲ ریاضیات پایه ومقدمات آمار۱ خانم ابراهیمی ۱۱-۹:۳۰ سه شنبه ۲۵/۹/۹۳تا۱۵/۷/۹۳ ۲ اقتصاد کلان خانم راعی خود ... ادامه مطلب »

برنــــــامه مهندســی صنایع سنتــی

نـــام درس استــاد ساعت روز تــاریخ کلاس ریاضی عمومی ۱           فیزیک ۱           آزمایشگاه فیزیک ۱           اقتصاد عمومی۱           کارگاه ماشین افزار۱           ریاضی عمومی ۲ خـانم کیوان ۱۲:۳۰-۱۱ چهارشنبه   ۲             ... ادامه مطلب »

بـــرنــامه کلاســی رشته مـدیریت دولتی

بـــرنــامه کلاســی رشته مـدیریت دولتی درس استاد ساعت روز تاریخ کلاس اقتصاد خرد خانم راعی ۱۱-۹:۳۰ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۱ زبان خارجه خانم حلمی ۱۱-۱۲:۳۰ سه شنبه ۱۱/۹/۹۳تا۸/۷/۹۳ ۱ مبانی و اصول سازمان ومدیریت خانم پور سعید ۹:۳۰-۸ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۲ ریاضیات پایه ومقدمات آمار۱ خانم ابراهیمی ۱۱-۹:۳۰ سه شنبه ۲۵/۹/۹۳تا۱۵/۷/۹۳ ۲ اقتصاد کلان خانم راعی خــــود ... ادامه مطلب »

برنــــــامه دروس عمومی، معارف و تربیت بدنی

                                           نـــام درس استــاد ساعت روز تــاریخ کلاس انـــدیشه اسلامی ۱ آقای بهشتی نیا ۹:۳۰-۸ دوشنبه ۰۳/۹/۹۳ تا۲۸/۷/۹۳ ۱ انــدیشه اسلامی ۲ آقای بهشتی نیا ۱۱-۹:۳۰ دوشنبه ۰۳/۹/۹۳ تا۲۸/۷/۹۳ ۱ دانش خانواده و جمعیت آقای بهشتی نیا ۱۲:۳۰-۱۱ دوشنبه ۱۱/۹/۹۳ تا۲۸/۷/۹۳ ۱ فرهنگ و تمدن اسلامی آقــای قناتی ۱۶-۱۴:۴۵ دوشنبه ۲۶/۸/۹۳ تا۲۸/۷/۹۳ ۲ انــقلاب اسلامی  ایران آقای قنــاتی ۱۶-۱۴:۴۵ ... ادامه مطلب »

برنامه حسابداری

  بـــــرنامه کلاسی رشته حسابداری درس استاد ساعت روز تاریخ کلاس اقتصاد خرد خانم راعی ۱۱-۹:۳۰ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۱ زبان خارجه خانم حلمی ۱۱-۱۲:۳۰ سه شنبه ۱۱/۹/۹۳تا۸/۷/۹۳ ۱ مبانی و اصول سازمان ومدیریت خانم پور سعید ۹:۳۰-۸ پنج شنبه ۲۲/۸/۹۳ تا۱۷/۷/۹۳ ۲ ریاضیات پایه ومقدمات آمار۱ خانم ابراهیمی ۱۱-۹:۳۰ سه شنبه ۲۵/۹/۹۳تا۱۵/۷/۹۳ ۲ اقتصاد کلان خانم راعی خـود ... ادامه مطلب »

انتخاب واحد نیمسال اول ۹۴-۹۳

انتخاب واحد نیمسال اول از تاریخ ۹۳/۶/۱۱ الی ۹۳/۶/۲۲ خواهد بود جهت اطلاعات بیشترازتقویم آموزشی به پورتال دانشگاه  پیام نور مراجعه نمایند .                                                                http://pnu.ac.irجهت مشاهده اینجا کلیک نمایید   ادامه مطلب »